İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARA DAHA İYİ BİR GELECEK
NASIL SAĞLARIZ

ÖNEMLİ “3 E” :

1-ERKEN TEŞHİS  2- ERKEN CİHAZLANMA  3- ERKEN EĞİTİM

Bu yazı oldukça eski olmasına rağmen, ana başlıklar halen geçerliliğini korumaktadır.

1- ERKEN TEŞHİS

• “Yenidoğan işitme taraması” kampanyası 2000 yılında Özürlüler Dairesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile başlatıldı.
• Başlangıç için 24 hastanede yapılması planlanan bu kampanya Aralık 2005’te ancak 4 hastanede uygulanabilmiş, 1-2 hastane de daha yeni uygulamaya konabilmiştir.

Ne yapmalı?
• Türkiye de doğum yapılan her hastanede bu uygulamanın başlatılabilmesi için:
• Özürlüler Dairesinin hazırlamış olduğu film televizyona uyarlanıp tüm kanallarda gösterilmesi sağlanmalı
• Bülten ve bilboardlarla toplum bilinçlendirilmeli
• Basınla işbirliği yaparak “Yenidoğan İşitme Taraması kampanyası” desteklenmeli

2- ERKEN CİHAZLANMA

Erken cihazlanmanın gerçekleşememesinin sebepleri:
• Cihaz alımlarında çok uzun sıralar var.
• SSK’nın elinde ihale ile alınmış 39.000 cihaz var. Bu cihazlar bazı çocukların işitme kaybına yeterli olamamakta.
• Sosyal güvencesi olmayanlar 2-3 milyar civarındaki cihazları alamıyorlar.
Ne yapmalı?
• SSK’nın ihtiyaca göre cihaz vermesi gerekmekte, alternatif çözüm yollarının üretilmesi,
• Sosyal güvencesi olmayanlar için çözüm yolları bulunması

3- ERKEN EĞİTİM

• Türkiye de İşitme engellilere yönelik okul öncesi eğitmeni yetişmiyor.
• Ankara üniversitesin de Okul öncesi eğitmenliği doktora bazında veriliyor. Bu branşta bu sene tek bir öğrenci mezun olacaktır.
• Çocuklarına okul öncesi iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileler çocuğu 3 yaşına geldiğinde Eskişehir İÇEM’e taşınmak zorunda kalmaktadır.

EĞİTİM- ÖĞRETİM
• İşitme engelliler öğretmenliği branşı sadece Eskişehir Üniversitesinde veriliyor.
• İşitme engelliler okullarında eğitmenlik yapan öğretmenlerin % 28.9’u işitme engelliler alanı mezunudur,  % 71.1’i bu alan dışından gelmiştir.
• Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2005 yılı aktif öğrenci sayısı:
• İşitme engelliler öğrt. Prg. Türkçe öğrt:         189
• İşitme engelliler öğrt. Prg. Sosyal blg. Öğrt.    34
• İşitme engelliler öğrt. Prg. Matematik öğrt.       7
• Dünya sağlık örgütünün Türkiye de yapmış olduğu araştırmaya göre Ülkemiz de işitme yetersizliği olan eğitim çağındaki çocuk sayısı 79.722 dir.

NE YAPMALI?
• YÖK’e başvuruda bulunarak bu ihtiyaçları bildirmek ve diğer  üniversitelerde de işitme engelliler öğretmenliği branşı açılmasını sağlamak gerekmektedir.

ÇOCUKLARIN İYİ EĞİTİM ALAMAYIŞLARININ SEBEPLERİ
• İşitme engellilere yönelik okullarda eğitim-öğretim işleri ile ilgili ciddi problemler vardır.
• 1- Eğiticiler arasında alan mezunlarının az oluşu
• 2- Alan dışı eğiticilerin periyodik olarak hizmet içi eğitimlerden geçirilmemeleri
• 3- İşitme engelli okullara yönelik okulların kendi eğitim programlarının olmayışı
• 4- Eğitimde yöntem sorunu (işaret dili-dudaktan okuma tartışması)
• 5- Okullara özgü kitapların olmayışı
• 6- Okulların fiziki imkansızlıkları

LİSE
• İstanbul’da İşitme Engellilere yönelik 2 meslek lisesi mevcuttur.
• Fatih İ.E. meslek lisesinde: Bilgisayar eğitimi, Yeditepe İ.E. meslek lisesinde: Aşçılık, matbaacılık ve bilgisayar eğitimi verilmektedir.,
• Bu liselerde az sayıda bölüm olduğundan , meslek edinmek isteyen öğrenciler kaynaştırma liselerine gitmekte ve (sistemin en baştan yanlış olmasından ) derslerde başarısız olmakta, ve bir çok genç eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmaktadır.
• İşitme engelli bir çocuğun 8 senelik eğitiminin devlete yükü 17.200 TL dir. Ailesine yükü ise (ailenin ilgisi doğrultusunda) bu rakamın 4 katıdır.
• Bu öğrenciler için devletin ve ailelerin 8 senelik eğitim için harcadıkları emek, çaba ve yapılan masraf, Anadolu liselerine,Üniversiteye gidemeyen, meslek liselerinde eğitim desteği alamadıklarından başarısız olan bu gençlerin eğitimlerini yarım bırakmaları sonucu temizlikçi, makineci gibi mesleklerden ileri gidememeleri ülkemiz için çok büyük bir kayıptır. Oysa işitme engelli bireyler iyi bir bilgisayarcı, iç mimar veya tasarımcı, en yüksek performansta çalışan sağlıklı bir birey kadar, hatta daha da başarılı olabilir.

Ne yapmalı?

• İstanbul’da İşitme engelliler meslek lisesi açılmalı, yapı ressamlığı, iç mimarlık, endüstriyel tasarım vs… derslerin olması,
• Teknik meslek liselerinde özel kontenjan ayrılması ve özel sınıf açılması,
• Normal eğitim veren liselerde rehber öğretmen bulundurulması gerekmektedir.

Lise giriş sınavlarında işitme engellilere uygulanması gereken yöntemler:
• LGS sınavında ek zaman konması,
• Bazı sorulardan (özel paragraf sorularından) muaf tutulması,
• Bazı soruların görsel olarak (resimli, karikatürize edilerek koyu renkli) yazılarak sorulması
• Sınav gözetmeninin işitme engelli çocuklarla çalışmış. Doğal sözel işitsel yöntemi ve işaret dilini kullanabilecek beceriye sahip tecrübeli öğretmenlerden seçilmesi,
• Değerlendirmenin İşitme engelli bireyi tanıyan meslek elemanlarından oluşan özel bir komisyon tarafından değerlendirilmesi,
• Değerlendirme yapılırken katsayıların farklı katsayılarla çarpılması.