11.01.2015 KARAKÖY ENGELLİ HAKLARI FORUMU TOPLANTISI

11.01.2015 KARAKÖY ENGELLİ HAKLARI FORUMU TOPLANTISI

11 Ocak Pazar günü Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde toplanan Engelli Hakları Forumuna İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği olarak katılıp görüş ve önerilerimizi dile getirdik. Forumda emeği geçenlere teşekkür ediyorruz. Toplantı notları aşağıdadır.

Engelli Hakları Forumu 2015 kış programını oluşturdu.

Engelli Hakları Forumu 11 Ocak Pazar günü Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde toplandı. Özellikle 2014 yılının son aylarında engelli haklarında yaşanan gaspların gündem olduğu foruma, kırka yakın arkadaşımız katıldı. Forum, canlı ve verimli tartışmaların sonucunda bütün katılımcıların oylaması ile alınan kararlarla son buldu.

11 Ocak Engelli Hakları Forumu kararları şöyle;

 

1- istanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin engelli yurttaşlarımızın da aralarında bulunduğu ve 65 yaşın üzerindeki bireyler gibi pek çok dezavantajlı kesimin yararlandığı serbest ulaşım hakkına sınır getirmesi üzerine yapılan tartışmalar sonucu;

– Bu uygulamanın ulaşımı bir hak olmaktan çıkarıp metalaştırmaya/piyasalaştırmaya çalışan neoliberal kentleşme politikasının bir sonucu olduğu, engellenen kesimlere “sınırsız” olarak tanınan kent içinde serbest seyahat etme hakkının bu sınırlamayla bir sadakaya dönüştürülmek istendiği ve ileride yaşanması muhtemel yeni hak gasplarına zemin hazırladığı üzerine görüş birliğine varıldı.

– Taksim meydanına çıkan metro asansörünün haftalarca “arızalı” kalabildiği bir şehirde engelli yurttaşların serbest seyahat etme hakkının sınırlandırılmasının kabul edilemeyeceği ve hemen bu uygulamaya son verilmesi için 14 Ocak Çarşamba günü 13.00’da İBB’nin Saraçhane’de bululunan merkezi önünde Engelli Hakları Forumu’nun çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine karar verildi.

– Ulaşım hakkı gaspı ile ilkamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışılmasına karar verildi.

2- Hükümetin aldığı bir kararla özel teçhizat ile sınava girebilecek engelli öğrencilere sınava sadece Ankara’da girmesi şartının getirilmesi üzerine yapılan tartışmalar sonucu;

– Bu uygulamanın sayılamayacak kadar engel ve zahmeti aşarak öğretim basamaklarını tırmanmaya çalışan bir avuç engelli öğrencinin eğitim hakkını gasp etmek olduğu, sınav güvenliği esaslarında öğrenci bireyin engelinin esas alınması gerektiği, engelli öğrencinin her türlü ayrımcılıkla karşılaştığı eğitim sürecine katılma hakkını daha da zorlaştıran bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiği üzerine görüş birliğine varıldı.

– Uygulamanın derhal çekilmesi ve özel teçhizat ile sınava girebilecek engelli öğrenciler lehine yeniden düzenlenmesi için 15 Ocak’ta Ankara ÖSYM önünde çeşitli illerden katılacak temsilcilerle bir basın açıklaması yapılmasına ve ardından TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle görüşülmesine karar verildi.

3- 2022 sayılı yasayla verilen sakatlık maaşı ve evde bakım ödeneği ile ilgili kriterler üzerine yapılan tartışmalar sonucu;

– Yasada yapılan düzenlemeyle engelli bir bireyin sakatlık maaşını hakedebilmesi için zorunlu kılınan “nafaka almama”, ya da “nafaka alabilecek durumda olmama” kriteri, engelliyi eşit bir yurttaş olarak kabul etmeyerek bir “muhtaç” ya da bir “yanaşma” yerine koymaktadır. İş ve eğitim olanaklarından yoksun bırakılan engelli kesimlerin insanca yaşamak bir yana temel ihtiyaçları bile karşılamayan asgari ücretin üç ayda bir verilmesinde bile böylesi ayrımcı kriterlerle elinden alınmasının kabu edilemez olduğu üzerine görüş birliğine varıldı.

– Sakatlık maaşı ve evde bakım ödeneği için çıkarılan ayrımcı kriterlerin kalldırılması için uzun süreli bir kampanya düzenlenmesine karar verildi.

4. Forumumuza katılan ve Küçükçekmece Belediyesi’nde taşeron olarak çalışırken sadece eengelli oldukları için işten atılan üç arkadaşımızın sürdürdüğü mücadeleye destek verilmesi kararlaştırıldı. Eğer iş hakları iade edilmezse başlatacakları direnişte arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele edeceğiz.

 

About the author