Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel’le Engelli Hakları Konferansı

Engellilerin ve yaşlıların aldığı maaşlarla, evde bakım ücretlerinin; ihtiyaçlı bireyin kendi gelirini baz alması gerekirken en yapılan değişiklikle mevcut aile ve akrabalarının gelirini esas alınması sağlanmıştır. Maaşlar kesildiği gibi, geçmişe yönelik ödemeler hakkında’ da icra takibine başlanmıştır.

Türkiye genelinde 164 sivil toplum kuruluşlarından görme, işitme, bedensel, fiziksel, zihinsel engelli dernekleri, federasyon ve konfederasyonlar aracılığıyla yasa ve yönetmeliklerin yanlışlığına dikkat çekmiştir.

Bu bağlamda Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon biriminin önderliğinde, Sosyal Güvenlik Müfettişi Sayın Ali Tezel, hassas konunun içeriklerini engelli birey ve ailelerine izah etmiştir. Katılımın yüksek olduğu konferans soru-cevap şeklinde panel olarak devam etmiştir.

164 Sivil Toplum Kuruluşu’nun oluşum sebeplerini ve izlenen yol haritasını, derneğimizden katılım gösteren Sevgi Yüksel bilgi paylaşımında bulunmuştur. İşaret dili tercümanının da yer aldığı konferansa katkı sağlayan her kişi ve kuruma sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

About the author