Educen Afet ve Engellilik Çalıştayına Katıldık

Haber: Pınar Emir – Onur Cantimur

EDUCEN AFET VE ENGELLİLİK ÇALIŞTAYINA KATILDIK

17.02.2017 tarihinde İstanbul Galataport Nidya Hotel’de Educen projesinin Türkiye ortağı AKUT tarafından Educen projesi kapsamında “Afet ve Engellilik” çalıştayı düzenlendi. Yurtdışından ve Türkiye’den konuşmacıların sunum yaptığı çalıştaya Educen proje paydaşı olan İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’ni temsilen Sevgi Yüksel, Onur Cantimur, Naciye Cantimur ve Pınar Emir katıldı.

Engellilik alanında çalışan çeşitli kamu kurumlarından ve STK’lardan temsilcilerin de katıldığı, Türkçe-ingilizce simultane çevirinin yanında işitme engelli dinleyiciler için işaret dili tercümanlarının da Türk işaret diline çeviri yaptığı çalıştaya katılım ve ilgi yoğundu. Konuşmacılara ayrılan sürenin aşılmasından dolayı yapılması gereken grup çalışmaları daha sonraki oturuma bırakıldı.  Çalıştay sonunda soru-cevap uygulaması yapıldı. Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nden Ali İsmet Öner yaptığı konuşmada işitme engellileri ilgilendiren projelerin önlerine bitmiş şekilde geldiğini, fikirlerinin alınmadığını belirtti. ottoman body Fikirlerinin alınmasını beklediklerini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi’nden Sumru Özsoy, Türk İşaret Dili hakkında katılımcılara sunum yaptı. Bir işaretin farklı şekillerde kullanılarak farklı anlamlara geldiğinden bahsetti.  (Örneğin uçak ve oyun işaretlerinin parmak uçları aynı şekilde olup el-kol hareketleri farklı şekillerdedir.) Kanalizasyon, afet, akıntı gibi kavramların Türk İşaret Dilinde karşılığı olmadığını Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin önemli bir iş yaparak uygun karşılık bulmaya  çalıştığını belirtti.

  1. Engellilere deprem vb afetlerin öğretilmesi, bu durumlarda ne yapılması gerektiği ve kendilerini güvenli bir pozisyona sokmalarını öğretebilmek için simülasyon modülleri, uzaktan eğitim metodları ve rehber hazırlanmasının önemi vurgulandı.
  2. Kişisel destek sosyal ağının oluşturulması ki çok hızlı bir şekilde bunun oluşumunu sağlamak ve bunu yaymak gerekmekte.
  3. İşaret dilinde karşılığı olmayan afet ile ilgili kelimelerin terimleşmesi için çalışmalar yapılmakta. (Bunu da hızlıca yaymak gerekiyor.) Kanalizasyon, mazgal, akıntı, afet, yangın dedektörü vb. kelimelerin işaretlerinin tanımlanması
  4. Asıl sorunun engellilik değil, erişilebilirlik eksikliği olduğu vurgulandı. Klavuz, yol ve ulaşım araçlarında rampa vb. eksikliği
  5. EPPO Deprem Planlama ve Korunma Ajansı; engellilerin de çalışmalarda yer alması gerektiğini, herkesin bir kapasitesi olduğunu ve onların da dahil edilerek daha etkili bir sonuç elde edileceğine dikkat çekti. Yunanistan’dan gelen misafirin tanıttığı, basit çizim ve grafiklerle korunma metodlarının yer aldığı “Makaton” metodu ilgi çekiciydi. Zihinsel engelliler için basitleştirilen depreme hazırlık eğitimlerinin sadece engellilerin değil dil bilmeyen göçmenler gibi dezavantajlı grupların da faydalanladığını farkettiklerini belirtti. Makaton metodunu incelemek için: https://www.makaton.org/
  6. STK’ların da çalışmalara dahil edilmesi gerektiği konuşuldu.

Ayrıca Engelsiz Erişim Derneği’nden görme engelli Dr. Engin Yılmaz’ın yaptığı sunumda 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi kulelerine uçakla yapılan terör saldırısında, 78. katta çalışan Micheal Hingson adlı görme engellinin kurtulmasından bahsetmesi ilgi çekiciydi. Micheal Hingson iç güdülerine güvenerek yardımcı köpeği ile birlikte hemen merdivenlere gitmiş ve binadan sağ olarak kurtulmuştur. Micheal Hingson, daha önce iş yerinin yaptığı bütün tatbikatlara tam olarak katıldığını ve gerçek olayla karşılaştığında ne yapacağını tam olarak bildiğini ve kendine güvendiğini söylemiştir. (https://youtu.be/939-osqR8DE) Apartmanındaki elektrik panosundan çıkan yangını, komşuların haberi yoktur diyerek üst katlara çıkan ve komşularına haber veren  görme engelli apartman sakini Levent beyin tecrübesini katılımcılar ilgiyle dinledi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ “Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” projesi Ahmet Turhan (Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarafından tanıtıldı. Enkazlar arasında duran işitme cihazlı bir kız çocuğu ile başlayan, Türkçe altyazılı ve işaret dili tercümanlı proje tanıtım videosu ilgiyle izlendi. Projenin facebook sayfasını takip etmek için tıklayınız: https://www.facebook.com/LetsOvercomeDisabilitiesTogetherAgainstDisasters/

Acilen bu çalışmalarda yer alan herkesin (özellikle AKUT gibi kurtarma organizasyonlarında çalışanların) Türk İşaret Dili öğrenmesi, görme engelliler için daha fazla dijital ekipman/akıllı uygulama vs. geliştirilmesi, özellikle erişilebilirlik imkanları için ayrıca saha çalışması yapılması, kişisel destek ağ konusu için özel bir ekip oluşturup çalışmalara başlanması gerekli olduğu anlaşıldı.

İED Gençlik komisyonu başkanı Onur Cantimur söz alıp işitme engellilerin fiziksel açıdan şanslı bir engelli kesimi olduğunu, dünya üzerinde işitme engellilerden oluşmuş bir arama-kurtarma takımı olup olmadığını Bay Christoph’a sordu. Olmadığı bilgisi alındı.

Dr. Çağlar AKGÜNGÖR, proje paydaşlarına teşekkür edip dilekler-görüşler doğrultusunda güncellenen depreme hazırlık eğitiminden örnek slaytların paylaştı. Yazıların azaltıldığı, görselliğin ön plana çıktığı yeni sunum şablonu sayesinde engelliler değil gözlük kullanan biri olarak kendisinin de gözlüksüz rahat bir şekilde okuyabildiğini anlattı. Ayrıca depreme hazırlık sunumu videolarında hem Türkçe altyazı hem de sağ alt köşede işaret dili tercümanı vardı.

Böylelikle hem AKUT şablonu hem de Makaton metodu örnekleri ile engelli – engelsiz herkesin faydalanabildiği “Evrensel Tasarım” ilkesinin önemi daha iyi anlaşıldı. (Evrensel tasarım, engelli olan ya da olmayan tüm bireylere eşit kullanım olanakları veren ürünlerin üretimi ve tasarımı ya da yaş, yetenek ve durumlarının farklılıklarına karşın tüm bireylerin mümkün olduğu oranda kullanımlarını sağlayan çevre ya da tüm tasarım ürünlerinin tasarım yaklaşımıdır. Evrensel tasarım, aynı zamanda herkes için tasarım ya da engelsiz tasarım gibi kavramlarla da anılmaktadır.)

Başta AKUT proje koordinatörü Çağlar Akgüngör olmak üzere tüm konuşmacılara, paydaşlara, katkı veren herkese bu yararlı çalıştay için teşekkür ediyoruz.

İED Yönetim

 

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

EDUCEN PROJESİ AFET ve ENGELLİLİK ÇALIŞTAYI

PROGRAM

09.15 – 10.00                Katılımcıların karşılanması ve kayıt

10.00 – 11.20                 Sunumlar, birinci oturum

11.20 –  11.40                 Kahve molası

11.40 –  13.00                Sunumlar, ikinci oturum

13.00 – 14.00                Öğle Yemeği

14.00 – 16.00                Grup çalışması

KONUŞMACILAR ve SUNUMLARI (alfabetik sırayla)

Ahmet Cantürk (TÜRGED Türkiye Görme Engelliler Derneği) – Görme Engelliler Açısından Afetler

Ahmet Turhan (AFAD Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) – Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım AB Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Projesi

Ali İsmet Öner (TİED Türkiye İşitme Engelliler Derneği) – İşitme Engelliler ve Afet ve Acil Durumlar

Chyrsa Gountromichou (EPPO Deprem Planlama ve Korunma Ajansı) – Yunanistan’da Deprem Politikası: Engellilerin Dahil Edilmesi

Çağlar Akgüngör (AKUT Arama Kurtarma Derneği) – EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması Deneyimi

Emine Kolivar (SEBEDER Sesli Betimleme Derneği) – SEBEDER ve Erişilebilirlik Çalışmaları

Engin Yılmaz (Engelsiz Erişim Derneği) – Engellilerin Afetlere Hazırlık Faaliyetlerinden Beklentileri

Fatih Çepni (MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü) – İstanbul’da Özel Eğitimde Afet Hazırlıkları

Hakan Özgül (TOHAD Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği) – Engellilik Perspektifinden Afet ve TOHAD’ın Deneyimleri

Jeroen Warner (Wageningen Üniversitesi) – EDUCEN Projesi: Kent, Kültür, Afet

Jean-Christophe Gaillard (Auckland Universitesi) – Afet Risklerini Azaltmada Engelli Kişiler: Dahil Ediciliğe Doğru

Niyazi Özçelik (TOFD Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) – Doğal Afette Engellilik

Sumru Özsoy (Boğaziçi Üniversitesi) – Türk İşaret Dili ve Afet Eğitimi

http://www.ottomanbodymaske.com/

About the author