EÇHA Toplantısına Katıldık

UNICEF’in desteklediği EÇHA (Engelli Çocuk Hakları Ağı) toplantısı 21-22 Ekim’de yapıldı. Daha önce Ankara’da toplanan STK’lardan oluşturulan sekreterya’nın bizlerle paylaştığı gündem ve öneriler ile oluşturulan 4 çalışma grubu; Yaşama ve Gelişme Hakkı, Eğitim Hakkı, Şiddet-İstismar-İhmalden Korunma ve Sosyal-Kültürel Hayata Katılım olmak üzere her 6 altı ayda bir belirlenen öncelikli sorunlara ilişkin Savunuculuk-Lobicilik-Takip ve Farkındalığın el ve güç birliğiyle olabileceğine değinildi.

Görme, İşitme, Down Sendromu, Otizm Vakfı, Engelli Kadın, Talasemi ve ender rastlanan hastalıklar konularına vakıf bir çok dernek ve federasyonlardan oluşan toplantıya İstanbul, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van gibi farklı bölgelerden katılım vardı.

TOHAD’dan Süleyman Akbulut katılımcılara bilgilendirici bir sunum paylaştı.

Oluşumu ve emeği geçen herkesi kutluyoruz.

About the author