UKEP (Ulusal Kaynaştırma Uygulamaları Eğitim Planı) Çalışmasına Katıldık

6-10 Kasım 2017 de gerçekleştirilen ve halen devam eden Ulusal Kaynaştırma Uygulamaları Eğitim Planı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Antalya’da yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğe bağlı bir çok daire başkanları ile, MEB’e bağlı diğer genel müdürlüklerin katılımı yanında bir çok akademisyen ve sivil toplum örgütlerini temsilen katılanların yanı sıra, RAM ve Okullardan öğretmenlerle beraber 140 kişiyi aşan bir katılım söz konusu.

Her bir 28-30 kişilik grup halindeki çalışmalar 5 ayrı koldan yürütülmekte.
Yasa ve yönetmeliklerde olan mevzuatların, kişi keyfiyetine bırakılmaksızın yerine getirilmesi için boşluklar doldurulacak, öğretmenler hizmet içi eğitimlerden geçirilerek, 2021 yılına kadar 6 aylık denetimler gerçekleştirilecek.

Bakanlık olarak, özel eğitim rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü her konuya hakim. Eksik ve yanlışlıkların farkındalar. Yasal olarak hükümlerin hayatın içinde yer alması için bir dizi önlemler-tedbirler alınması gerektiğinin bilincindeler. Elbette asıl konunun muhatabı diğer yanıyla Maliye Bakanlığını içermekte.

Bu toplantı öncesinde kendi aralarında 3-5 kere müzakere edilmiş, en son taslak hazırlanarak en üst mercideki Bakan ve Bakanlıklara sunulacak.

Kaynaştırma dahilinde özel eğitim alan çocuklarımızın yetiştirilmesinde yardımcı eleman, alanda hizmet vermesi gereken diğer kademe personel kadar materyal eksikliklerinin, sınıf ortamlarının uygunluğunun yerine getirilmesi ve öğretmenlerimizin desteklenmesi gerektiğinin altı defalarca dile getirildi.

Çalışmada emeği geçen, katkı sunan her katılımcıya ve başta bu organizasyonu gerçekleştiren bakanlık ve genel müdürlüklere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

İED-Yönetim

About the author