“BİRLİKTE”KURUMSAL DESTEK FONU AÇILIŞ TÖRENİ

BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK
Avrupa Birliği Türkiye’deki Yerel Sivil Toplum Örgütlerini Destekliyor.
Avrupa Birliği desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla geliştirilen “BİRLİKTE” programının açılışı 8 Ekim 2018 Ankara Şinasi Sahnesinde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin desteklendiği programın açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Başkanı Dr. Levent Korkut katıldı.
İki yıl sürecek BİRLİKTE programı kapsamında aralarında derneğimizin de bulunduğu desteğe hak kazanmış olan hak temelli 42 sivil toplum örgütü kendilerine özel olarak hazırlanmış animasyonlarla tanıtıldı. Daha sonra yapılan protokol konuşmalarının ardından 42 STÖ’den birer temsilciler kendilerine verilen enstrümanlar ile #BİRLİKTE orkestrasını oluşturup daha önceden provasını yaptıkları “Telli Telli” ve “Ebruli” şarkısını söylediler. Seyircilerin de dağıtılan marakaslarla eşlik etmesi ile interaktif bir ritim gösterisi oldu.
Kokteylin düzenlendiği fuayede derneklerin yayın ve broşürleri için bölüm ayrıldı. Derneğimizin yayınları da sergilendi. Durdurulmuş olan koklear implant ameliyatları hakkında afişler asılarak ve #çocuklarsessizyazılı tişört ile soruna farkındalık yaratıldı. Ayrıca afiş asılarak AB destekli “Bir İşaret Bin Umut” projemizin tanıtıldı. STÖ temsilcileri birbirleri ile tanışıp deneyimlerini paylaştılar.
9-10 Ekim 2018 tarihlerinde Holiday inn otelinde hibe uygulama ve AB görünürlük kuralları konusunda eğitim verildi. Merak edilenler soruldu. Eğitimlere derneğimizi temsilen Sevgi YÜKSEL ve Onur CANTİMUR katıldı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’ne düzenlendiği eğitimleri ve derneğimizin işitme engelli yönetim kurulu üyesi Onur Cantimur’un salondaki hızlı konuşmaları eksiksiz anlayabilmesi için sağladığı “palantypist” için teşekkür ediyoruz. Programa hak kazanmış olan bütün sivil toplum örgütlerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Birlikte Programı Hakkında:
Programın amacı nedir?
Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de sivil toplumun gelişimi kapsamında desteklenen BİRLİKTE Programı, öncelikli olarak yerelde hak temelli çalışmalar yürüten STÖ’lerin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.
Program Kimleri Destekliyor?
2018 yılının Ocak ayına kadar başvuru kabul edilen Programa 53 ilden toplam 419 başvuru iletildi. 5 ay süren değerlendirme sonunda, bütçe olanakları çerçevesinde BİRLİKTE programından destek verilecek 42 STÖ belirlendi. 35 tanesi yerel, 7 tanesi ise ulusal bileşen kapsamında desteklenen bu STÖ’lerin listesine bu adresten ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/2zNIOqv
Programın Kapsamı ve Uygulaması
BİRLİKTE programından destek alan yerel STÖ’ler 30.000 Euro, ulusal STÖ’ler 36,500 Euro kurumsal hibe desteği alacak. Ayrıca iki yıl boyunca kurumsal gelişimlerine hizmet edecek bir mentörlük programından yararlanacak.
STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlandı. Bu yanıyla program, yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık gösteriyor. STÖ’ler, BİRLİKTE kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje faaliyetine bağlı olmaksızın faydalanabilecek. Dolaysıyla BİRLİKTE programı öteden beri özellikle yerel STÖ’ler için bir önemli sorun olan sabit giderleri için kullanabilecekleri bir fon sağlayacak.
Öte yandan BİRLİKTE sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayacak bir destek programı olarak da dikkat çekiyor. Bu rehberlik programı kapsamında STÖ’lerle birlikte hazırlanacak iki yıllık kurumsal gelişim programları birebir desteklerle yürütülecek.
Arka Plan Bilgisi:
Avrupa Birliği, BİRLİKTE Programını “Yerel STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme” Projesi kapsamında desteklemektedir. Sivil topluma yönelik finansman, katılım yolunda ilerleyen Türkiye’ye AB tarafından sağlanan mali yardımların en önemli alanlarından birisini oluşturmaktadır. IPA II Ülke Strateji Belgesi 2014–2020 sivil toplum ile ilgili olup aktif vatandaşlık ve temel haklara odaklanan ulusal ve kapsamlı bir gündemi bir araya getirmektedir. Çoğulcu bir sivil toplumun gücü mali yardımla sağlanır ve “temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve sosyal ve politik değişiklik ihtimaline saygı gösterilmesini” gerektirmektedir.
STGM, sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından 2004 yılında kuruldu. “Güçlü ve demokratik bir sivil toplum” misyonu olan STGM’nin temel amacı sivil toplum örgütlerinin, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM, hedef grubu olarak seçmiş olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine çalışmalarında destek verir. Faaliyetleri arasında sivil ağların güçlendirilmesi için destek sağlamak; farklı alanlarda çalışan STÖ’ler (sivil toplum örgütleri) arasındaki diyaloğu artırmak; sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek sayılabilir.
European Union in Turkey
STGM – Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği

About the author