SAĞIR / İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE İŞKENCEYİ KINIYORUZ!

SAĞIR / İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE İŞKENCEYİ KINIYORUZ!

Sosyal medyada “#FıratDelikanlıTutuklansın” etiketi sayesinde duyduğumuz, toplumun her kesiminde infiale yol açan sağır / işitme engelli erkek, kadın ve cinsel yönelimi farklı olan bireylere şiddet olaylarını dernek olarak kınıyoruz. Şüphelinin kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanmış olması, adli sürecin hızlı işlemiş olması bir nebze teselli edici olmuştur.

TCK 122. maddesinde ırk, devlet, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefrete dayalı ayrımcılık suç sayılmıştır.

Ülkemizin de imzalayıp taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 5. maddesi hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamayacağını, Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesinin 15. Maddesi ile hiç kimsenin işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz kalmaması konusunda taraf ülkelere yükümlülük getirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın olaya müdahil olmasını, sosyal medya paylaşımlarında görülen ve şiddet gören sağır bireylerin özellikle işaret dili bilen psikologlar ile psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar başlatmasını, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olmasını istiyoruz.

İşitme Engelli ve Aileleri Derneği

About the author