Çocuklarımız Halen Haklarından “Tam” Faydalanamıyor

Basın Bülteni: 05.10.2020

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARIMIZ HALEN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINDAN “TAM” FAYDALANAMIYOR

Dünya Çocuk Günü, 1925 yılında düzenlenen Dünya Konferansında gündeme gelmiştir. Bu konferansta alınan karara göre Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında ekim ayının ilk pazartesi 5 Ekim’dir.

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı’ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), 191 ülke tarafından kabul edilmiş olup Türkiye, ÇHS’yi 14 Ekim 1990’da imzalamış ve sözleşme 27 Ocak 1995’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, çocuklarımızın sağlık hizmetlerine erişimini ve sosyal güvenlikten yararlanma hakkını güvenceye almaktadır:

“Madde 26 1-Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar.”

Kaynak: https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/protokoller/cocuk-haklarina-dair-sozlesme.pdf

Yukarıdaki maddede görüldüğü gibi sosyal güvenlik için “….bu hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alır” denmesine rağmen çocuklarımızın sosyal güvenlik hakları tam olarak gerçekleşmemektedir. Çünkü; işitme cihazı ve koklear implant (biyonik kulak) kullanan bir çok çocuğumuz dış cihaz, yedek parça, pil gibi ithal ürünlere bağımlıdır ve sosyal güvenlik geri ödemelerinin yetersizliği ile “ara fark” oluşmaktadır. Bu “ara fark” döviz artışları ile daha da açılmakta olup zaruri ihtiyaçlara erişim zorlaşmaktadır. 80 velimizin ve cihaz kullanıcımızın doldurmuş olduğu anketimizden çıkan verilere göre katılımcılarımızın %88’i “Dolar-Euro Artışı Beni/Çocuğumu Etkileyecek” diyerek yedek parça ve pil gibi zaruri ihtiyaçlara erişmekte zorlandıklarını belirtmiştir. %92’si “SGK geri ödemelerde güncelleme yapmalıdır.” demiştir. Anketimizin sonuçları ve önerilerimizin yer aldığı raporumuz aşağıdaki linkte detaylı incelebilir:

https://www.ied.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/Ek-Anket-5-Ekim-2020.pdf

İşitmeye yardımcı cihazlar ve tıbbi cihazlar kullanan çocuklarımızın sosyal güvenlik haklarının ”tam olarak” gerçekleşmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan talep ediyor, Dünya Çocuk Gününü çocuklarımızın mutlu bir şekilde kutlamasını istiyoruz.

Bilgi için:

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

Tel-Whatsapp: 0538 224 40 83

E-posta: ied@ied.org.tr

www.ied.org.tr

About the author